ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸರಣಿ ವರ್ಮ್ ಗೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವವರು

ಎನ್ಎಂಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಜೆರ್ಮೀನ್ಡಿಯೋರ್ಡ್ನಂಗ್ ಪಿಸಿಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್: HTML ಫೈಲ್ (ಭಾಗ 1; ಭಾಗ 2;ಭಾಗ 3  TIF ಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ)  

ವರ್ಮ್ ಗೇರ್ ರಿಡ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ವೆರಿಯೇಟರ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ

ಯುಡಿಎಲ್ + ಎನ್ಎಂಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಯುಡಿಟಿ + ಎನ್ಎಂಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯುಡಿಎಲ್ + ಪಿಸಿಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್:  HTML ಫೈಲ್   ಯುಡಿಎಲ್ + ಎನ್ಎಂಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ; ಯುಡಿಟಿ + ಎನ್ಎಂಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ        ಯುಡಿಎಲ್ + ಪಿಸಿಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ

* ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮೋಟೋವಾರಿಯೊ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.


ಇಂಚಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವರ್ಮ್ ಗೇರ್ ರಿಡ್ಯೂಸರ್

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವರ್ಮ್ ಗೇರ್ ರಿಡ್ಯೂಸರ್